Advokátska kancelária

...komplexné právne riešenia...

Advokátska kancelária ponúka klientom najmä právne poradenstvo, právne zastúpenie v súdnych konaniach, v konaniach pred notárskymi úradmi, exekútorskými úradmi, štátnymi orgánmi a inými orgánmi verejnej moci a inými právnickými alebo fyzickými osobami, vypracovanie žalôb, opravných prostriedkov, vypracovanie a pripomienkovanie zmlúv, poradenstvo so začatím podnikania, zakladanie a registrácia obchodných spoločnosti, zmeny v obchodných spoločnostiach ako aj ďalšie právne služby.

Advokátska kancelária poskytuje kvalitné a spoľahlivé právne služby tak pre fyzické ako aj právnické osoby v mestách: Sobrance, Michalovce, Trebišov, Humenné, Košice ako aj ostatné časti Slovenska.

Uprednostňuje sa individuálny prístup ku každému klientovi. Klientom je zaručená diskrétnosť pri riešení ich problémov v súlade s povinnosťou mlčanlivosti.


JUDr. Veronika Čižmárová