Obchodné právo

Ochráňte svoje podnikanie

Právne služby v oblasti obchodného práva:

  • vymáhanie pohľadávok z obchodného styku
  • právne poradenstvo v obchodnom práve pre fyzické a právnické osoby
  • zastupovanie v obchodno-právnych sporoch pred súdom
  • náhrada škody a vydanie bezdôvodného obohatenia
  • vypracovanie a pripomienkovanie všetkých obchodno-právnych zmlúv
  • zakladanie obchodných spoločností
  • vykonanie zmien zapísaných údajov obchodných spoločností v obchodnom registri a živnostenskom registri alebo inom osobitnom registri
  • vypracovanie stanov, spoločenských zmlúv, zakladateľských listín
  • zastupovanie v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní vrátane vypracovania konkurzných prihlášok