Trestné právo

Chránime práva verejnosti

Právne služby v oblasti trestného práva:

  • právne poradenstvo v oblasti trestného práva
  • vypracovanie všetkých písomných podkladov, trestných oznámení, sťažností, návrhov, odvolaní a iných
  • obhajoba a zastupovanie vo všetkých štádiách trestného konania