Občianske právo

Právne služby v oblasti občianskeho práva:

  • právne poradenstvo v občianskom práve
  • zastupovanie v konaní pred súdom, notárskym úradom, exekútorským úradom
  • vypracovanie a pripomienkovanie občiansko-právnych zmlúv
  • vypracovanie všetkých druhov jednostranných právnych úkonov podľa Občianskeho zákonníka
  • vypracovanie návrhov na začatie konania, opravných prostriedkov a iných podaní
  • zastupovanie v rozhodcovskom konaní