Pracovné právo

Poznajte svoje pracovné práva

Právne služby v oblasti pracovného práva:

  • právne poradenstvo v oblasti pracovného práva
  • vypracovanie pracovnej zmluvy, dohody o hmotnej zodpovednosti zamestnanca, dohody o skončení pracovného pomeru
  • vypracovanie výpovede z pracovného pomeru, okamžitého skončenia pracovného pomeru, žalôb a iných podaní