Pozemkové právo

Právne služby v oblasti pozemkového práva:

  • právne poradenstvo v oblasti pozemkového práva
  • zastupovanie v katastrálnom konaní
  • vypracovanie zmlúv a dohôd, na základe ktorých dochádza k prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
  • vypracovanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností a iných podaní