Rodinné právo

Riešenie rodinných vzťahov

Právne služby v oblasti rodinného práva:

  • rozvod a úprava práv a povinností rodičov k deťom
  • zvyšovanie, znižovanie a vymáhanie dlžného výživného, iné druhy vyživovacích povinností - napr. výživné medzi manželmi a pod
  • zrušenie a vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
  • schválenie právneho úkonu za maloletých
  • určenie a zapretie otcovstva
  • vypracovanie rodičovských dohôd