Právne služby

...komplexné právne riešenia...

Advokátska kancelária poskytuje právne služby najmä v týchto oblastiach:

  • obchodné právo 
  • občianske právo
  • rodinné právo
  • pozemkové právo
  • pracovné právo
  • trestné právo
  • správne právo

Služby v ostatných právnych odvetviach poskytujeme na želanie a potrebu klienta.